JEGA ARUFA


Jalan yang harus ditempuh...

Kepada Alpha dan Omega

Kepada Alpha dan Omega

Pada hari

Ketika zaitun bersemi

Ranum buahnya

Sungai emas berebutan mengaliri sawah-sawah

Pada hari itu

Kehancuran sebenarnya sedang dimulai …

            Sekian jumlah tahun, sebelum yang akhir datang

            Engkau, wahai yang mampu memisah segalanya

            Berlaku sesuka hati

            Bertolak diri dengan degup keimanan

            Berkhianat dari bai’at alam

            Lihat kubangan besar menelan dosa-dosa

Tapi tak juga habis rugi-ruginya

Engkau masih tersenyum culas dihadapan

Alpha dan Omega

Tak juga hari kemarin yang engkau janjikan

Ia akan kembali menghijau, sekarangpun masih tak ada tanda

Masih tak ada denyut kehidupan

Di tengah sana

Pada sebuah negeri yang engkau janjikan

Dan banyak orang meratap bersamaan

Karya : Jega Arufa / 121111005

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :